Jak działają firmy kurierskie?

Usługi kurierskie są w dobie sprzedaży wysyłkowej usługa z, która obujemy niemal na co dzień. Często odwiedzają nas kurierzy z zamawianym przez nas wcześniej towarem, lub to my zamawiamy kuriera, aby odebrał od nas paczki i przekazał odbiorcom. Dla nas może wydawać się to łatwe – kurier przyjeżdża wręcza lub odbiera przesyłkę, prosi o pokwitowanie i znika. Ot, cała filozofia. Jednak aby usługi kurierskie sprawnie funkcjonowały, niezbędne jest utworzenie ogromnej organizacji transportowo – logistycznej, w celu upłynnienia procesu przekazywania przesyłek. 

Elementy sieci logistycznej firm kurierskich

Centra logistyczne i magazyny

Każda firma kurierska posiada własne, lub wynajmowane centra logistyczne, które posiadają zasięg krajowy, lub najczęściej regionalny. W kraju takim jak polska zwykle wystarczy ulokować kilka centrów logistycznych. Dodatkowo, aby usprawnić przepływ towarów buduje się także sieć regionalnych centrów lub magazynów, służących do czasowego składowania towaru. Służą one głównie przekazaniu towaru z jednego transportu do drugiego, zatem na miejscu prowadzi się nieustannie załadunek i rozładunek. Żadna organizacja kurierska nie mogłaby funkcjonować bez centrów logistycznych. Każdy z punktów jest ze sobą pośrednio, lub bezpośrednio powiązany. Centralne punkty logistyczne zwykle obsługiwane są przez duże samochody ciężarowe, natomiast siec mniejszych punktów, obsługuje większa liczba kurierów z mniejszymi samochodami dostawczymi.

Towary wędruje z jednego centrum do drugiego, nigdy nie praktykuje się przekazanie przesyłki bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy, ponieważ na dużą skalę, byłoby to nieefektywne, a właściwie niemożliwe do wykonania.

załadunek przesyłek DHL

Miejsce załadunku samochodów dostawczych DHL

System informatyczny

Zasoby informatyczne to kolejny ważny element całej organizacji. System komputerowy ułatwia zorganizowanie całej struktury przepływu towarów i pozwala zachować porządek. Do systemu wprowadza się i rejestruje każdą przesyłkę, całość działalności jest ewidencjonowana, co ułatwia szybkie zlokalizowanie przesyłki, a nawet danie do niektórych informacji wglądu konsumenta, aby mógł zobaczyć na jakim etapie realizacji w chwili obecnej jest usługa, którą zamówił. Ogólnie rzecz ujmując system informatyczny znacznie ułatwia organizację transportu przesyłek, upłynnia wiele procesów i czyni go bardziej efektywnym. Pomaga także w zarządzaniu ogromną flotą pojazdów.

magazyn centrum logistyczne

Magazyn – centrum logistyczne.

Samochody i inne środki transportu,

Bez środków transportu firmy kurierskie nie mogłyby realizować swoich zadań. Większość przesyłek transportuje się używając transportu drogowego. Samochody ciężarowe i dostawcze pozwalają na przewóz grupy przesyłek pomiędzy centrami logistycznymi a także do końcowych odbiorców. Firmy kurierskie obejmujące. Oczywiście szczególne rodzaje przesyłek wymagać będą musiały także użycia innych środków transportu jak kolej, frachtowce, samoloty.

Jak widać organizacja usług kurierskich to nie lada błahostka. Zwykle firmy kurierskie są bardzo dużymi przedsiębiorstwami, zatrudniającymi kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy pracowników, którzy pracują jako kierowcy, magazynierzy, kurierzy, na obsłudze klienta, w punktach sprzedaży, księgowi, marketerzy, informatycy, pracownicy biurowi, sztab kierowników, dyrektorów itp.

kurier DPD

Brak możliwości komentowania.